program

Edukacja

Naszym celem jest zadbanie o wszechstronny rozwój i radosne dzieciństwo naszych dzieci. W ramach opłaty realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN, wykorzystując najbardziej skuteczne metody nauczania w tym:

 • Dziecięca matematyka
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Elementy odmiennej metody czytania
 • Elementy pedagogiki Montessori
 • Pedagogika Waldorfska

Ponadto zapewniamy szereg zajęć dodatkowych w tym:

 • język angielski
 • rytmikę
 • zajęcia plastyczne
 • katechezę
 • zajęcia z logopedą
 • wyjazdy kulturalne
 • warsztaty tematyczne
ZAJĘCIA DODATKOWE

– Organizujemy wycieczki i imprezy tematyczne
– Język Angielski,
– Karate
– Zajęcia Taneczne
– Muzyka, Rytmika
– Zajęcia twórczej improwizacji „Świat od kuchni”
– Przedstawienia teatralne
– Koncerty muzyczne
– Uroczystości przedszkolne
– Spotkania z ciekawymi ludźmi
– Spotkania ze zwierzętami