Strona główna Aktualności Kadra Sale Oferta Edukacja RODO Kontakt
Nasza kadra to osoby, które pracują z dziećmi z pasji i miłości, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe uczęszczają na studia podyplomowe oraz liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz innych dziedzin edukacji.
Anna Hajman - Pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku pedagogicznym, w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Pedagog z 25-letnim stażem pracy. Poszerzyła swoje kompetencje i prowadzi zajęcia z zakresu: Terapii Psychopedagogicznej, Terapii Ręki, Terapii Neurobiologicznej, Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, mutyzmu, mutyzmu selektywnego. Ukończyła warsztaty z zakresu Stymulacji Mechanizmów Lewopółkulowych. Ponadto posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem: Pracy z Dzieckiem Dyslektycznym, Dzieckiem z Zespołem Aspergera, Oceny Umiejętności Czytania. Ma również wieloletnie doświadczenie z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych i pomocy dysfunkcyjnej rodzinie. W praktyce zawodowej prowadziła treningi asertywności i treningi wrażliwości społecznej oraz treningi komunikacji interpersonalnej w placówkach pomaturalnych i licencjackich.

"Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz." P. Coelho.
Dominika Fiedor - Psycholog
W 2019 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Pomocy Dzieciom, świetlicach specjalistycznych i ośrodkach terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Obecnie kończy studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, brała udział w licznych szkoleniach m.in.: "Animator zabaw dziecięcych", "Trener umiejętności społecznych", "Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi ", "Opieka i wychowanie dziecka i nastolatka z FASD", "FAS/FASD - diagnoza i formy wsparcia", "Zagrożenia dla rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka", "Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci", "Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10", "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP", "Praca z dzieckiem w oparciu o więź", "Więź - rozwojowe pozukiwanie bliskości".
W pracy z dzieckiem stawiam przede wszystkim na budowanie bezpiecznej relacji, która otwiera drzwi do dalszej współpracy.
Ewelina Pietraszko - Integracja Sensoryczna
Absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunku filologii angielskiej. Z wykształcenia nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności: Integracja Sensoryczna oraz Tyflopedagogika i Surdopedagogika. Uzyskała certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej SIS. W ramach rozwoju zawodowego, poszerzyła swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursów, takich jak: Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Masaż i Odnowa Biologiczna, Instruktor Terapii Zajęciowej, Psychologia Dziecka, Metody Terapii Pedagogicznej, Logopedia-Zadania i Metody Pracy, Terapia Dziecka z Autyzmem-Wybrane Modele, Rehabilitacja Ruchowa i Elementy Fizjoterapii. Ponadto: Instruktor Treningu Umiejętności Społecznych, Terapeuta Ręki, Instruktor I stopnia Masażu Shantala- Special Care oraz Trener I Stopnia marki Sensoplastyka (R).

Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę, aby w konsekwencji móc jak najlepiej służyć pomocą tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jestem osobą otwartą i szczerą. Uwielbiam słuchać i obserwować innych.

"Każdy, kogo spotykasz, zmaga się z czymś, o czym nie masz pojęcia. Bądź życzliwy. Zawsze."
Katarzyna Hutyra - Logopeda
Dyplomowany logopeda z 25- letnim stażem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz studia podyplomowe z Logopedii, Glottodydaktyki i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie w Śląskim, wydział filologiczny. Uczestniczka wielu szkoleń między innymi: Terapii Neurobiologicznej, Stymulacji Mechanizmów Lewopółkulowych, Wczesnej Diagnozy i Terapii Zaburzeń Autystycznych, Rozwoju i Stymulacji Dziecka w Pierwszym Roku Życia, Terapii Dziecka z Rozszczepem Wargi i Podniebienia Miękkiego.

"Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa - dzięki językowi można, bowiem porządkować otaczający świat, nauczać zasad obowiązujących w społeczeństwie." prof. Jagoda Cieszyńska
Niepubliczne Przedszkole "ZABAWA"
ul. Grunwaldzka 50, 34-360 Milówka
tel. 733 752 475, 798 420 625
przedszkolezabawa@gmail.com

Czynne: pon-pt w godz. 7.00-16.00
przedszkole w Milówce
przedszkole w Milówce
Regulamin rekrutacji do projektu

przedszkole w Milówce Niepubliczne Przedszkole "ZABAWA" w Milówce, tel. 733 752 475, przedszkolezabawa@gmail.com projekt i realizacja: nitrostudio.pl