Terapia SI

mgr Ewelina Pietraszko

Absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie na kierunku filologii angielskiej. Z wykształcenia nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności: Integracja Sensoryczna oraz Tyflopedagogika i Surdopedagogika. Uzyskała certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej SIS. W ramach rozwoju zawodowego, poszerzyła swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursów, takich jak: Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Instruktor Terapii Zajęciowej, Psychologia Dziecka, Metody Terapii Pedagogicznej, Terapia Dziecka z Autyzmem-Wybrane Modele. Ponadto: Instruktor Treningu Umiejętności Społecznych, Terapeuta Ręki, Instruktor I stopnia Masażu Shantala- Special Care oraz Trener I Stopnia marki Sensoplastyka (R).
Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę, aby w konsekwencji móc jak najlepiej służyć pomocą tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jestem osobą otwartą i szczerą. Uwielbiam słuchać i obserwować innych.
„Każdy, kogo spotykasz, zmaga się z czymś, o czym nie masz pojęcia. Bądź życzliwy. Zawsze.”

Psycholog

mgr Dominika Fiedor

W 2019 roku ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Pomocy Dzieciom, świetlicach specjalistycznych i ośrodkach terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Obecnie kończy studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, brała udział w licznych szkoleniach m.in.: „Animator zabaw dziecięcych”, „Trener umiejętności społecznych”, „Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi „, „Opieka i wychowanie dziecka i nastolatka z FASD”, „FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia”, „Zagrożenia dla rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka”, „Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci”, „Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10”, „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”, „Praca z dzieckiem w oparciu o więź”, „Więź – rozwojowe pozukiwanie bliskości”.
W pracy z dzieckiem stawiam przede wszystkim na budowanie bezpiecznej relacji, która otwiera drzwi do dalszej współpracy.

Rehabilitacja/fizjoterapia

mgr Karolina Lipart-Piela

to wykwalifikowana specjalistka w dziedzinie rehabilitacji i fizjoterapii, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Jej profesjonalizm i zaangażowanie sprawiają, że każde dziecko otrzymuje indywidualnie dopasowany plan terapii, który wspiera jego rozwój fizyczny i motoryczny. Karolina posiada szeroką wiedzę na temat nowoczesnych metod terapeutycznych, które skutecznie stosuje w swojej codziennej pracy.

Dzięki jej empatycznemu podejściu i cierpliwości, dzieci czują się komfortowo i zmotywowane do współpracy podczas zajęć. Karolina jest nie tylko doskonałym terapeutą, ale także wspaniałym motywatorem, który potrafi zainspirować swoich małych pacjentów do pokonywania wyzwań i osiągania kolejnych etapów rozwoju. Jej profesjonalizm, serdeczność i pasja do pracy czynią ją niezastąpioną specjalistką, której głównym celem jest poprawa jakości życia każdego dziecka, z którym pracuje.

Psychodietetyka

mgr Anna Hajman

Anna Hajman jest nie tylko naszym pedagogiem, ale również jest wybitną specjalistką w dziedzinie psychodietetyki, łącząca głęboką wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii w celu wsparcia dzieci w zdrowym odżywianiu i budowaniu pozytywnych relacji z jedzeniem. Jej holistyczne podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia pozwala na skuteczne wprowadzenie trwałych zmian w nawykach żywieniowych młodych pacjentów.

Anna wyróżnia się umiejętnością zrozumienia indywidualnych potrzeb każdego dziecka, co pozwala jej tworzyć spersonalizowane plany żywieniowe, które nie tylko wspierają rozwój fizyczny, ale także mentalny. Jej sesje psychodietetyczne obejmują edukację na temat zdrowego odżywiania, techniki radzenia sobie z emocjami związanymi z jedzeniem oraz strategie budowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Dzięki swojej empatii, cierpliwości i profesjonalizmowi, Anna skutecznie pomaga dzieciom i ich rodzinom w osiąganiu lepszego zdrowia i samopoczucia. Jej zaangażowanie i pasja do pracy sprawiają, że każde spotkanie jest wartościowym krokiem w kierunku zdrowszego i bardziej świadomego stylu życia. Anna Hajman to niezastąpiona ekspertka, która z oddaniem wspiera swoich małych pacjentów w drodze do zdrowego odżywiania i lepszego życia.

TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

mgr Ewelina Pietraszko

Ewelina Pietraszko prowadzi zajęcia integracji sensorycznej, ale również jest cenioną specjalistką w dziedzinie treningu umiejętności społecznych (TUS), z pasją i zaangażowaniem wspierająca rozwój dzieci w zakresie kompetencji interpersonalnych. Jej wszechstronna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają jej skutecznie prowadzić zajęcia, które pomagają dzieciom budować zdrowe relacje, lepiej rozumieć emocje i efektywnie komunikować się z otoczeniem.

Ewelina wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, dostosowując metody pracy do jego unikalnych potrzeb i możliwości. Jej zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia, gry zespołowe oraz scenki sytuacyjne, które rozwijają umiejętności współpracy, empatii i radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Dzięki swojej empatii, cierpliwości i umiejętnościom pedagogicznym, Ewelina tworzy bezpieczne i wspierające środowisko, w którym dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne bez stresu i presji. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w pracę sprawiają, że każde dziecko czuje się ważne i zrozumiane, co znacząco przyczynia się do jego pewności siebie i samodzielności w codziennych interakcjach.

Ewelina Pietraszko to niezastąpiona ekspertka w dziedzinie TUS, której praca przynosi wymierne korzyści zarówno dzieciom, jak i ich rodzinom, wspierając harmonijny rozwój społeczny i emocjonalny młodych ludzi.

Logopeda

mgr Katarzyna Hutyra

Dyplomowany logopeda z 25- letnim stażem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz studia podyplomowe z Logopedii, Glottodydaktyki i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie w Śląskim, wydział filologiczny. Uczestniczka wielu szkoleń między innymi: Terapii Neurobiologicznej, Stymulacji Mechanizmów Lewopółkulowych, Wczesnej Diagnozy i Terapii Zaburzeń Autystycznych, Rozwoju i Stymulacji Dziecka w Pierwszym Roku Życia, Terapii Dziecka z Rozszczepem Wargi i Podniebienia Miękkiego.
„Prawidłowy rozwój językowy daje dziecku poczucie bezpieczeństwa – dzięki językowi można, bowiem porządkować otaczający świat, nauczać zasad obowiązujących w społeczeństwie.” prof. Jagoda Cieszyńs

Pedagog

mgr Anna Hajman

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku pedagogicznym, w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Pedagog z 25-letnim stażem pracy. Poszerzyła swoje kompetencje i prowadzi zajęcia z zakresu: Terapii Psychopedagogicznej, Terapii Ręki, Terapii Neurobiologicznej, Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, mutyzmu, mutyzmu selektywnego. Ukończyła warsztaty z zakresu Stymulacji Mechanizmów Lewopółkulowych. Ponadto posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem: Pracy z Dzieckiem Dyslektycznym, Dzieckiem z Zespołem Aspergera, Oceny Umiejętności Czytania. Ma również wieloletnie doświadczenie z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych i pomocy dysfunkcyjnej rodzinie. W praktyce zawodowej prowadziła treningi asertywności i treningi wrażliwości społecznej oraz treningi komunikacji interpersonalnej w placówkach pomaturalnych i licencjackich.

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”
P. Coelho.